СТОП НА ВЛАГАТА!

Термографска диагностика на сгради и ел.съоръжения:
Енергийна ефективност и откриване на течове, влага, мухъл;


Нагнетателни и всмукателни устройства с датчик за влага;
Вентилация на апартаменти, къщи и малки кооперации.

      ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА

      Измереното количество водни пари в определен обем въздух се нарича ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА.

      Максималната влажност на въздуха е право пропорционална на температурата. Това означава, че при увеличаване на температурата влажността на въздуха нараства. Един кубически метър въздух съдържа максимум 35 грама водна пара при температура 34°С, но с понижаване на температурата съдържанието й намалява, като при 0°С е 5 грама, а при -25°С пада до 0,4 грама.
      Когато във въздуха се съдържа максимално количество водна пара се казва, че парата е наситена и ако това количество се превиши, парата започва да кондензира и преминава в течно състояние.

      Видове влажност и термини, свързани с влажността:

      Абсолютна влажност (плътност на водната пара) — количеството водна пара в 1 куб.м въздух при определена температура. Измерва се в г/куб.м.
      Относителна влажност— отношението между количеството водна пара, намираща се във въздуха и максималното количество водна пара, което въздуха може да поеме при една и съща температура на въздуха. Изразява се в проценти.
      Специфична влажност  — отношение на плътността на водната пара към плътността на влажния въздух (грам пара/1 кг въздух).
      Пъргавина на въздуха — парциалното налягане на водната пара във въздуха. Измерва се в паскали (1 Pa = 1 N/m2).
      Дефицит на влажността — разликата между максималната и действителната пъргавина на въздуха. Изразява се в милибари (mb) или в милиметри живачен стълб (mm Hg).
      Точка на оросяване — температурата, при която въздухът достига състояние на насищане с вода (°С).


      Влажност  и  замърсеност

      Студеният въздух е винаги “сух въздух”! Много често сме чували съвети, че през късна есен при температури, близки до 0°С и при много висока относителна влажност, прозорците не трябва да се отварят, за да не влезе влага в стаята. Това мнение е погрешно.
      Нека дадем един пример: в 1 куб.м. въздух, затоплен до 20°С, може да има максимално 17,5 г вода в газообразно състояние. Същото количество въздух при температура 0°С може да поеме само 5г вода. На практика това означава следното: при охлаждане на 1 куб.м. влажен въздух (отн. влажност 100%) от 20°С до 0°С се кондензират на капки 12,5г вода.
      От горепосочения пример става ясно, че при 0°С и относителна влажност 90% въздухът е поел само 4г/куб.м вода. Ако този въздух се затопли до 20°С, то той може да поеме вода до 100%-то си насищане – т.е. още (17,5г – 4г) = 13,5г вода. Това означава, че прекомерната влажност в жилищните помещения може да бъде премахната само чрез ефективно проветряване, дори когато навън е студено и влажно.
      В процеса на ползване на помощните помещения (кухни, тоалетни, бани) и на основните помещения (спални, дневни, холове) въздухът не само се овлажнява, но се замърсява в голяма степен. Доказано е, че колкото по-висока е влажността в едно затворено помещение, толкова по-голяма е замърсеността на въздуха. Неоспорим факт е, че дишайки въздух с висока влажност, ние поемаме в дробовете си замърсен и нездравословен въздух.
      По тази причина френската фирмата Aereco е разработила автоматично регулируеми устройства, които вкарват в помещенията свеж въздух само тогава, когато влажността достигне нездравословни стойности.
      Чрез контролиране на този показател се осигурява приток на свеж въздух и отделяне на точно определено количество влажен въздух, с което се постига необходимият въздушен кръговрат, а оттам и максимално комфортна въздушна среда за обитателите на домовете и офисите, снабдени с устройствата на Aereco.

    Стоп на влагата

НОВО! Термографска диагностика - проверка за енергийна ефективност на жилища и сгради и откриване на течове, влага и мухъл.

НОВО! Цифрови влагомер-термометри - за точно измерване на относителна влажност и температура в битови и производствени помешения, офиси и складове.

Прозоречни нагнетателни, стенни нагнетателни и всмукателни клапи с датчик за влага Aereco

Ефективност на устройствата Aereco, или за какво трябва да се помисли ...

Как да си поръчам оглед и доставка на устройствата, които решават завинаги проблема с влагата и мухъла?

Колко ще ми струва всичко това?

"Перфект студио" ООД ©, e-mail: stopnavlagata@gmail.com