СТОП НА ВЛАГАТА!

Термографска диагностика на сгради и ел.съоръжения:
Енергийна ефективност и откриване на течове, влага, мухъл;


Нагнетателни и всмукателни устройства с датчик за влага;
Вентилация на апартаменти, къщи и малки кооперации.

      ТЕМПЕРАТУРЕН КОЕФИЦИЕНТ

      Основно предимство на клапаните Aereco е това, че работата им не зависи от външните климатични  условия и температурните промени.

      Датчикът за влага, вграден в клапаните Aereco, се управлява в зависимост от температурата, което обезпечава неговата непрекъсната и калибрирана работа, независимо от метеорологичните условия и годишните сезони.
      Положението на влагорегулируемия клапан на нагнетателното устройство се определя пряко от стойността на относителната влажност, измерена на мястото на монтажа на устройството. Относителната влажност може да има различни стойности, ако се измери на различни места в  помещението, тъй като зависи от температурата, докато абсолютната влажност не зависи от този фактор.
      Ето защо, изключително важен фактор за правилното определяне на влажността се явява тестването на температурата, което осигурява автоматичното управление на клапаните, регулиращи въздушния поток, независимо от климатичните условия (вътрешна и външна температура, вътрешна и външна относителна влажност и др.). Това дава възможност управлението да се извършва само в зависимост от реалната стойност на влажността вътре в помещението.

      Защо е важно правилното определяне на температурния коефициент?

      Температурният коефициент (ТК) се определя по следната формула:

        Т на датчика = Т в помещението – ТК х (Т в помещението – Т извън помещението)

        където Т е измерената температура по Целзий, а ТК – температурният коефициент.

      След дългогодишни изследвания специалисти от френската фирма Aereco са успели да определят оптималната стойност на температурния коефициент (ТК) и въз основа на него да създадат  автоматично регулируемите клапани. При ТК=0,25 чувствителните на влага нагнетателни устройства на Aereco осигуряват значителна амплитуда на входящия поток, независимо от годишното време – т.е. готови са да реагират на най-незначителните изменения на влажността вътре в помещението.
      ТК има определящо значение, особено през зимата, когато се наблюдават значителни разлики във външните и вътрешни температури. При стойност на ТК от 0,25 и ниска влажност в помещението клапаните са затворени, а при минимално повишаване на влажността те се отварят пропорционално на нивото на нейното повишаване.

      При оптималната стойност на температурния коефициент чувствителността на системата е максимална, а управлението на клапана и въздушния поток е най-ефективно, което води до незначителни загуби на топлинна енергия. Съхраняването на топлината в домовете, особено през студентите зимни дни, е едно от най-ценните преимущества на клапаните Aereco пред други подобни устройства.

    Стоп на влагата

НОВО! Термографска диагностика - проверка за енергийна ефективност на жилища и сгради и откриване на течове, влага и мухъл.

НОВО! Цифрови влагомер-термометри - за точно измерване на относителна влажност и температура в битови и производствени помешения, офиси и складове.

Прозоречни нагнетателни, стенни нагнетателни и всмукателни клапи с датчик за влага Aereco

Ефективност на устройствата Aereco, или за какво трябва да се помисли ...

Как да си поръчам оглед и доставка на устройствата, които решават завинаги проблема с влагата и мухъла?

Колко ще ми струва всичко това?

"Перфект студио" ООД ©, e-mail: stopnavlagata@gmail.com