СТОП НА ВЛАГАТА!

Термографска диагностика на сгради и ел.съоръжения:
Енергийна ефективност и откриване на течове, влага, мухъл;


Нагнетателни и всмукателни устройства с датчик за влага;
Вентилация на апартаменти, къщи и малки кооперации.

      ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

      Предназначение

      Автоматичните влагорегулируеми нагнетателни устройства (прозоречни и стенни клапани) ЕММ, ЕНА и ЕНТ (наричани по-нататък НУ) са предназначени за постоянно дозиране на притока на свеж външен въздух в помещението, в зависимост от влажността в него. Устройството позволява постоянно да се осъществява въздухообмен (вентилация), без да се отварят прозорците. Според здравословните норми за един човек са необходими не по-малко от 30 куб. м свеж въздух на час.

      Какво представлява вентилацията?

      Вентилацията представлява постоянен въздухообмен в помещенията. Съгласно съществуващите строителни и здравословни норми, всяко жилищно помещение (апартамент) трябва да има система за вентилация, която да отделя въздуха от помощните помещения (кухни, бани, тоалетни). За да работи ефективно тази система, пропорционално на изтегления въздух трябва да постъпва свеж външен въздух. В повечето от българските жилища първата част на тази система (изтеглянето на мръсния и влажен въздух) съществува. За осигуряване на достатъчно свеж, здравословен въздух допреди няколко години не се правеше нищо, защото дограмите на жилищата не бяха добре уплътнени и пропускаха достатъчно въздух. С подмяната им обаче с нови PVC и алуминиеви дограми жилищата се херметизираха, а въздухът стана нездравословен за дишане. Появи се и един доста сериозен проблем – конденз, влага и мухъл в домовете. Последните изследвания доказват, че те са изключително вредни за здравето. Ето защо, поставянето на устройства, осигуряващи приток на свеж въздух, стана жизнено необходимо. Прозоречните клапани Аереко са едно успешно, интелигентно и икономично решение на тези проблеми.

       Разлики между прозоречния клапан Аереко и открехнатия прозорец

      Първо, прозорецът трябва постоянно да се отваря и затваря, докато клапаните Аереко автоматично регулират притока на въздух.
      Второ, през отворения прозорец в помещението постъпва повече от необходимия по норматив външен въздух, при което през студените зимни дни помещението се изстудява бързо и прекалено много. Клапаните Аереко са изключително икономични – при ползването им температурата в жилището се понижава незначително и незабележимо за обитателите.
      Трето, ако живеете на шумна улица, отваряйки прозореца си вие значително намалявате звукоизолационната му характеристика – от 30-32 dB (колкото е шумоизолацията на стандартен стъклопакет) до 17-18 dB. А все пак сте платили за тази звукоизолация. Ползвайки Аереко вие имате от 37 до 54 dB.
      Четвърто, открехнатият прозорец, особено ако живеете на нисък етаж, крие потенциална опасност от нежелани посещения.
      Същите забележки се отнасят и за прозорците с вертикално отваряне. Освен това, хладният въздух през зимата (който е по-тежък от топлия) създава усещане за течение и дискомфорт.

      Конструкция на прозоречен клапан (ПК) ЕММ/ЕНА/ЕНА2

      ПК ЕММ/ЕНА/ЕНА2 се състои от три отделни части:
            1. Прозоречен клапан, който се монтира на монтажна планка. Клапанът има подвижен изпълнителен механизъм, регулиращ количеството на подавания въздух. Неговата работа се управлява от специален датчик за влага.
            2. Монтажна планка – монтира се на вътрешната страна на дограмата. Дава възможност за регулиране на наклона на струята външен въздух – вертикално нагоре или под ъгъл (за модел ЕММ).
            3. Външна козирка – монтира се на външната част на прозореца с цел предпазване на отвора от външни атмосферни замърсявания и насекоми. Разработен е в два варианта: ASAM (стандартен) и A-EMM (акустичен – с шумоизолация).

      Датчик - изпълнителен механизъм. Принцип на работа на клапана EMM/ЕНА/ЕНА2

      Принципът на работа на прозоречния клапан се основава на изменение на големината на входния му отвор, в зависимост от относителната влажност на въздуха в помещението.
      Движението на въздуха през клапана се осъществява при условие, че в жилището съществува пасивна или активна вентилация, т.е. има ефективно работещи вентилатори, отдушници и решетки в баните, тоалетните, кухните.

      Управление на клапаните ЕММ
            - автоматичен режим - включва се с помощта на черната ръчка – долно положение. При този режим автоматично се регулира подаването на свежа струя, в зависимост от влажността на въздуха в помещението.
            - режим на минимално проветряване- включва се с помощта на черната ръчка – горно положение. Този режим на работа на клапана е предназначен за намаляване на притока на външен въздух в случай на силни ветрове и студове (изключително ниски температури – под минус 20-30 градуса С, или вятър над 20м/сек).

      Управление на клапаните ЕНА
            - автоматичен режим - включва се с помощта на прозрачния трипозиционен ключ, намиращ се в долната дясна част на корпуса – средно положение. При този режим автоматично се регулира подаването на свежа струя, в зависимост от влажността на въздуха в помещението.
            - режим на минимално проветряване - включва се с помощта на прозрачния трипозиционен ключ, намиращ се в долната дясна част на корпуса - ляво положение. Този режим на работа на клапана е предназначен за намаляване на притока на външен въздух в случай на силни ветрове и студове (изключително ниски температури – под минус 20-30 градуса С, или вятър над 20м/сек).
            - режим на максимално проветряване - включва се с помощта на прозрачния трипозиционен ключ, намиращ се в долната дясна част на корпуса - дясно положение. Този режим на работа на клапана е предназначен за максимален приток на външен въздух – 35м3 или 50м3 в зависимост от модела.

Shema_vlaznost.jpg
Крива на изменение на количеството входящ въздух в зависимост от влажността в помещението за различните модели ЕММ/ЕНА

      Условия за експлоатация:

      - Прозоречните клапани се използват при задължително функциониране на пасивна или активна вентилационна система. Препоръчително е помещенията да са отопляеми зимно време.
      - Вкарваният отвън въздух трябва да може да се движи безпрепятствено в посока от прозореца с клапана към санитарните възли или кухнята, в които са разположени всмукателни устройства (вентилатори или решетки). Входната врата на жилището трябва да бъде добре уплътнена.
      - Вратите между стаите (с монтирани на прозорците клапани) и вратите на санитарните възли или кухнята не трябва да се затварят плътно – т.е. трябва да имат малък процеп между вратата и пода или специална вентилационна решетка в долния край на вратата с цел безпрепятствено движение на въздуха в посока към отдушника.

      Препоръки за монтаж:

      Прозоречните клапани могат да бъдат поставени практически на всички видове профили от PVC, дърво, алуминий или комбинациите от тях.
            • Препоръчително място за монтаж – в горната част на прозореца, така че входящата струя въздух, постъпващ през клапана, да бъде насочена към тавана.
            • Препоръчително разположение – хоризонтално. Черната ръчка за управление на режимите да е разположена отляво отгоре (за модел ЕММ), а трипозиционният ключ – отдолу в дясно ( за модели ЕНА ).
      Стандартно прозоречните клапи се монтират на мястото на затваряне на крилото към касата (най-горната част на крилото, в най-тънката му част). За херметични прозорци от дърво препоръките за монтаж на клапаните са аналогични, като при PVC профилите. За специфични прозоречни конструкции се свържете с нас за консултация.
      Прозоречните клапани Aereco не се нуждаят от специална поддръжка. Почистват се един-два пъти в годината, в зависимост от замърсеността им (това зависи от замърсеността на външния въздух). Полепналият прах по решетката на външната козирка се премахва с прахосмукачка, четка или по друг механичен начин. Корпусът на устройството се забърсва с леко навлажнена кърпа. Не трябва да се използват абразивни или химически агресивни почистващи препарати.
      Образуващото се понякога петно от прах над клапана също се забърсва с кърпа.

       НЕДОПУСТИМО Е КЛАПАНЪТ ДА СЕ МИЕ ПОД ВОДНА СТРУЯ ИЛИ ДА СЕ МОКРИ!!!

      Гаранционен срок

      Гаранционният срок е две години (от датата на закупуването). Гаранцията не важи за случаите на механична повреда, причинена в процеса на монтажа или експлоатацията.
      Влагорегулируемият датчик, вграден в клапаните има безсрочна гаранция.

      Гаранционни условия:

      1. Гаранцията е действителна само при наличие на гаранционна карта, на които са указани датата на покупката (монтажа) и типът на устройството, както и подпис на специалиста, извършил монтажа.
      2. Гаранцията не покрива ремонта при повреди, предизвикани от монтаж и експлоатация, които не са съобразени с инструкциите на производителя.
      3. Гаранцията не е действителна, ако серийният номер, указан на устройството, е заменен, изтрит или е невъзможно да се прочете.

      В случаите, когато не са изпълнени препоръките за монтаж и условията за експлоатация, не гарантираме аеродинамичните характеристики на оборудването и очакваното равнище на комфорт.

      Нуждата от прозоречен клапан

      Обикновено клиентите, които са решили да сменят дограмата си с нова, добре уплътнена, не се решават да си поставят прозоречни клапани, защото фирмите основно рекламират отличната херметизация на съвременните дограми. И макар че хората ясно осъзнават необходимостта от свеж въздух в дома си, те се отнасят болезнено чувствително към темата за уплътнението и съхраняването на топлината в помещенията. Едва когато започнат проблемите с конденза, влагата и мухъла, започват активно да се интересуват от начините за премахването им (на нашия сайт може да се запознаете с всички предлагани на пазара влагоуловители, влагопоглъщатели, специални бои и др., които обаче дават само времеменни резултати в борбата в влагата).
      Необходимо е клиентите да се убедят сами, че клапаните Aereco в никакъв случай няма да понижат качествата на тяхната дограма, тъй като при монтажа им не се нарушава целостта на уплътнението, а освен това клапаните притежават вградена шумоизолация, която е с показатели за шумоизолация по-високи от тези на стъклопакета. При монтаж на специална външна козирка шумоизолацията може да се повиши допълнително.

обратно горе

    Стоп на влагата

НОВО! Термографска диагностика - проверка за енергийна ефективност на жилища и сгради и откриване на течове, влага и мухъл.

НОВО! Цифрови влагомер-термометри - за точно измерване на относителна влажност и температура в битови и производствени помешения, офиси и складове.

Прозоречни нагнетателни, стенни нагнетателни и всмукателни клапи с датчик за влага Aereco

Ефективност на устройствата Aereco, или за какво трябва да се помисли ...

Как да си поръчам оглед и доставка на устройствата, които решават завинаги проблема с влагата и мухъла?

Колко ще ми струва всичко това?

"Перфект студио" ООД ©, e-mail: stopnavlagata@gmail.com