СТОП НА ВЛАГАТА!

Термографска диагностика на сгради и ел.съоръжения:
Енергийна ефективност и откриване на течове, влага, мухъл;


Нагнетателни и всмукателни устройства с датчик за влага;
Вентилация на апартаменти, къщи и малки кооперации.

      РЕШЕНИЕТО!

      Как може да се реши проблемът с влагата и мухъла завинаги?

      Трайното решение на проблема с битовата влага, конденза и мухъла е добрата вентилация. При влизане на определено количество свеж въздух отвън и отвеждане на замърсения и влажен въздух през вентилационните отвори се ликвидират всички споменати проблеми. Важно е да се знае, че процесът е двустранен. Въпросът е обаче как може да стане това, без да се намали температурата и шумоизолацията на жилището. И по възможност без да се държи постоянно отворен прозорец. В развитите западни страни отдавна се мисли над този проблем.

      Най-иновационната разработка в тази насока е на френската фирма Aereco – влагочувствителни вентилационни системи с нагнетателни ( входни ), всмукателни ( изходни ) клапи с датчик за влага и високотехнологични вентилатори.  Те са „умни” и пропускат в помещенията въздух само при повишаване на влажността. По този начин осигуряват минимална циркулация на въздуха, с минимални температурни загуби, което ги прави уникални по своята енергоефективност.

      Един пример: ако едно жилище се отоплява по един и същ начин и и след монтажа на вентилационната система Аеreco, при температура на външния въздух минус 20 градуса, то температурата в помещениятсе понижава само с 0.5 - 1.2 градуса в зависимост от влажността във всяко едно от тях. Всички модели клапани са с шумоизолация, която е по-добра от тази на стандартен стъклопакет (32-33 dB), а при моделите с подобрена шумоизолация достига до 42 dB и дори до 54 dB с допълнителните аксесоари.

      Чистият въздух е едно от най-важните условия за поддържането на живота. За снижаването на замърсеността на атмосферния въздух правителствата вземат сериозни мерки и налагат санкции на нарушителите, но за повишаване качеството на въздуха в помещенията се прави твърде малко. Основна причина вентилацията на помещенията да не бъде приоритет в наши дни е липсата на активна позиция от страна на обществото.
      В съвремемнните сгради въздъхът почти винаги преминава през въздухообработващи агрегати и въздуховоди, но за тяхната поддръжка никога не се отделят достатъчно средства. Да не говорим, че в много от по-старите сгради изобщо липсват вентилационни ситеми. В наши дни трудно може да бъде открит човек, който да не страда макар и в лека форма от алергия, главоболие, депресия, кожни раздразнения и други съвременни болести. Специалистите сочат, че основна причина за тези оплаквания, както и за намалената работоспособност и самочувствие на хората, е качеството на въздуха, неговата чистота и свежест. Задушаваме ли се в твърде уплътнените ни жилища?  Или изхвърляме твърде много отоплителна енергия през неуплътнени прозорци?  Защо специалистите не дават еднозначни препоръки ? Или физичните закони не допускат такива препоръки?
      Защо в повечето сгради не се изграждат добри вентилационни системи? Една от причините за това е широко разпространеното мнение, че добрата вентилация е скъпа. Напоследък обаче стана ясно, че добрата вентилация снижава енергийните разходите за отопление, благодарение на няколко основни фактора: лесен монтаж, лесна експлоатация, съхраняване на топлината и регулиране на разхода на въздух в съответствие с реалната потребност.
      Ако в конферентна зала за десет души се съберат 15 души, веднага ще се усети недостиг на въздух, а работоспособността на хората рязко ще спадне. Изследванията показват, че при подобряване на вентилацията в работните помещения намалява броя на служителите, отсъстващи по болест.
      С помощта на този сайт се надяваме да привлечем вниманието на хората върху този жизнено важен проблем и да посочим начините за неговото разрешаване.

    Стоп на влагата

НОВО! Термографска диагностика - проверка за енергийна ефективност на жилища и сгради и откриване на течове, влага и мухъл.

НОВО! Цифрови влагомер-термометри - за точно измерване на относителна влажност и температура в битови и производствени помешения, офиси и складове.

Прозоречни нагнетателни, стенни нагнетателни и всмукателни клапи с датчик за влага Aereco

Ефективност на устройствата Aereco, или за какво трябва да се помисли ...

Как да си поръчам оглед и доставка на устройствата, които решават завинаги проблема с влагата и мухъла?

Колко ще ми струва всичко това?

"Перфект студио" ООД ©, e-mail: stopnavlagata@gmail.com